انتشار آگهی

در صورت تمایل به انتشار آگهی خود در نشریه آنلاین سخنگو می توانید با اطلاعات زیر تماس برقرار نمایید:

پیغام تلفنی : 

                                                                                              +۱-۴۳۷-۹۹۴-۹۸۹۰

نمابر (فکس) :

                                                                                             +۱-۶۴۷-۶۸۹۲۴۷۷

ایمیل (ارتباط الکترونیکی) :

                                                                       info.sokhangoo@gmail.com   info@sokhangoo.com

                                                                                                                           نشریه سخنگو

تماس فوری