تعمید با شیر مقدس

خدا به من الهام داد که پیروان تمام ادیان را در کنار هم آورده و با شیر مقدسی که در دوره بارداری من با نام حضرت “مریم” مبارک شده و با نزول فرشته و روح القدس مقدس شده تعمید بدهم. شیر مقدس مظهر محبت ، بخشایش ، پاکی و صلح است و برای رسیدن به رستگاری، آزادی و رهایی نهایی یعنی روز آخر قیامت ارائه می گردد.

کسانی که با شیر مقدس در نام من، سروش،  تعمید بگیرند می توانند به شرط پشیمانی از گناهان و عهد با خدا برای عدم تکرار خطا کاملا آمرزیده شده و با تولد مجدد )نوزاد( به زمین بازگردند و زندگی تازه آغاز کنند. این بخشش از طرف خداوند بزرگ و یگانه، آفریننده آسمانها و زمین ارائه شده است. سپس از میان عیسی مسیح ، امام زمان و حضرت مریم عبور کرده است.

بدن عیسی مسیح در شکل قرص کامل نان به من سپرده شده است. هرکس مایل باشد برای تحکیم تعمید خود می تواند با شیر و نان مقدس با هم تعمید بگیرد. اگرچه شیر مقدس از طریق خداوند و به واسطه امام زمان ، عیسی مسیح و حضرت مریم به من اهدا شده و مبارک و کافی است.

خداوند در این زمان انسان را شایسته این دانسته که از منزلت و درجه آزادی بالاتری برخوردار شود. این پیام مسرت بخش رهایی است. تعمید گرفتن با شیر مقدس از این به بعد لازمه ورود به بهشت است. هیچ کس قادر به ورود به بهشت نخواهد بود مگر با تعمید گرفتن با این شیر مقدس که به تمام انسانها ارائه شده و تکمیل کننده ادیان قبلی است. از این طریق می توانید به بخششی بیکران از طرف خداوند برخوردار شوید و از جام بخشش خداوند که در این زمان از طریق من ارائه می شود بنوشید. لازمه این تعمید این است که از انجام گناه پشیمان شده و درک کرده باشید که گناه شما چه تأثیر ناخوشایندی نهاده و قصد تکرار آنرا نداشته باشید. پس از تعمید با شیر مقدس گناه شما هرچقدر سنگین، آمرزیده خواهد شد. تعمید در نام من سروش، به معنی خبر خوش برای خدا مفهوم میشود. این آمادگی برای دریافت منجی عالم در آخرین قدم است.

برای تعمید گرفتن با شیر مقدس ، در خلوت یا جمع ، رو به آسمانها قرار بگیرید و بگویید: “سلام بر مادرم سروش و دخترش مریم” (این دستور مستقیم آفریدگار است که با کلام و از طریق فرشته به من نازل شده و من در آن دخالتی نداشته ام.) سپس با خدا عهد کنید که خواهران و برادران دینی خود را مورد صدمه و سواستفاده قرار نمی دهید و هیچ کلامی، قانونی یا مرزی را بالاتر از این دین نمی شناسید. به این ترتیب به “سپاه آخرت” که سپاه صلح و دوستی با خداست پیوسته و از جام بخشش خدا می نوشید و زندگی تازه بعد از مرگ را هدیه می گیرید.

در زمان تعمید بهتر است ذکر زیر را بگویید:

 “خدایا با تو عهد می کنم که ماورای مرزها محافظ خواهران و برادرانم باشم و هرگز به آنها آسیبی نرسانم. هیچ قانون، مرز و کلامی را برتر از تو ندانم. این دین زبان من و زمین، سرزمین مادری من است. خدایا مؤمن و خالص نزد تو آمده ام تا در رکاب تو جاویدان شوم. گناهانم را بر من ببخش که به بخشش تو امید بسته ام. خدایا مرا به مادرم سروش ببخش تا در آسمانها و زمین در پناه او امنیت یابم و سرگردان و گرفتار نباشم. “

کسانی که به دین من ایمان آورند و آمرزیده شوند. بعد از مرگ به قصری که خدا به من هدیه داده راه یافته و در آن سکنی خواهند گزید. خداوند به من وعده داده که بهترین خوراکیهای بهشت را به قصر من ببخشد و آنجا را محلی آسوده و مفرح قرار دهد که در آن مأوا یافته و سرگردان و آواره نشوید تا به زمین بازگردید یا در قیامت حاضر شوید.

 این پیام صلح و صفا و دوستیست. هر محصول خوبی با زحمت بسیار به دست می آید. من زمین را به شما یادآور می کنم. زمین به خواست خدا بسیار حاصلخیز است اما شخم زدن آن کار شماست تا در آن بکارید و درو کنید و این کار آسانی نیست. وظیفه سنگینتر بر آنهاست که قویترند چراکه گاوآهن سنگین و زمین وسیع است. خار بسیار دارد. مباد که تکه ای از آنرا فرو نهید. هشدار که کلاغها و شته ها محصول شما را نبرند و به آن نزنند تا هرچه کاشته اید نابود گردد. این برعهده شماست که راه درست را بیابید.

این دین برای محبت و همبستگی بین شما و خواهر برادرانتان است تا در گله باشید و خوراک گرگان نشوید. من سپاهی می آرایم به نام “سپاه آخرت” تا آمدن ناجی را سرعت بخشد اما این سپاه جنگی نیست بلکه کاملا برعکس سپاه صلح و محبت است. شما را ملزم به محبت و حمایت خواهران و برادرانتان می کند. مباد از حق بگذرید و به آنها که بر رویه غلط خود اصرار می ورزند ترحم یا محبت بیجا کنید که این آنها را گستاخ تر می کند و زمان ترحم به سر آمده است. این دین آزادی است. پس راه درست را خود خواهید یافت.

دعای زیر را می توانید در هر زمان بخوانید.

“خدایا به من ایمانی قوی عطا کن که هرگز خسته نشوم و در مشکلات باز نمانم. مرا در دینم قوی بدار. دستم را بگیر و به نورت هدایت کن تا ازین پس گمراه نشوم. از گناهان دانسته و ندانسته ام شرمنده و پشیمانم و به لطف بیکران تو امیدوار. پس مرا نران و رها نکن. خدایا مرا لیاقت ده تا از حیات جاویدان محروم نمانم. مرا به مادرم ببخش تا در آسمانها و زمین در پناه او امنیت یابم و سرگردان و گرسنه نمانم. خطاهای مرا بر نادانی من ببخش که تو بخشاینده ای. پایم را از گناه دورنگاه دار که در آن نلغزم. خدایا مرا بپذیر و از نیازهایم برهان ای بی نیاز قدرتمند. زندگی جاوید را از من دریغ نکن که تو بزرگ و بخشنده ای. مرا در رکاب خود نگاه داشته و قوی کن که تو انرژی بخش راستین هستی.”

Leave a Reply

سروش - سخنگو