اجرای رأی گیری پستی برای اولین بار در انتخابات شهرداری تورنتو

ساکنین واجد شرأیط در رأی گیری شهرداری تورنتو امسال برای اولین بار می توانند رأی های خود را از طریق پست ارسال نمایند. افرادی که مایل هستند برای شرکت در انتخابات امسال که در تاریخ ٢۴ اکتبر ٢.٢٢ به صورت حضوری به اجرا در خواهد آمد رأی خود را پست کنند, باید تا قبل از ساعت چهارونیم بعد از ظهر روز ٢٣ سپتامبر به صورت آنلاین ثبت نام نمایند یا قبل از تاریخ مقرر با خط ارتباطی تورنتو با شماره تلفن ٣١١ تماس بگیرند. پاکتهای تکمیل شده رأیهای پستی باید قبل از ظهر ٢١ اکتبر توسط شهرداری دریافت شوند. به رأیهای پستی که پس از این زمان دریافت گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد. این پاکتها می توانند از طریق پست کانادا یا از طریق صندوقهای زردرنگ حفاظت شده در ٢٥ منطقه انتخاباتی تورنتو از تاریخ ٧ تا ٢١ اکتبر ارسال گردند. این پاکتها پس از ارسال توسط رأی دهنده به صورت آنلاین از طریق کد مخصوص در مسیر پستی خود قابل پیگیری می باشند. این پاکتها حاوی یک اعلامیه/دستورالعمل می باشند که باید توسط رأی دهنده امضا شود تا اعتبار یابد, یک ورقه رسمی رأی, یک پاکت سفید رنگ برای ورقه رأی,  و یک پاکت نامه زردرنگ که شامل آدرس ارسالی و برگشتی است. 

شهرتورنتو در معرفی رویه جدید رأی گیری پستی اعلام نمود: “گزینه جدید رأی گیری پستی یک راه آسان و راحت برای رأی دادن است.”

رأی گیری پستی برای اولین بار در اسکاربورو در سال گذشته به اجرا درآمد و امسال برای اولین بار در انتخابات شهرداری تورنتو پیشنهاد شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس فوری