شروع ثبت نام رأی دهندگان در انتخابات شهرداری تورنتو

ساکنین واجد شرایط تورنتو برای انتخابات امسال شهرداری, که در زمان نهایی در تاریخ ٢۴ اکتبر سال جاری به اجرا در خواهد آمد, موظفند حد اکثر تا تاریخ ٢٣ سپتامبر ثبت نام نموده و نام خود را در صورت فقدان در لیست رأی دهندگان وارد نمایند و اطلاعات مربوط به خود را به روز درآورند. رأی دهندگانی که تا ٢٣ سپتامبر ماه جاری موفق به ثبت نام خود در لیست نشوند می توانند در روز انتخابات در محل ثبت نام نمایند. 

این ثبت نام که از تاریخ اول سپتامبر شروع شده است برای دریافت کارت رأی گیری لازم می باشد. این کارت حاوی اطلاعات رأی دهندگان و برای رأی دادن لازم است. رأی دهندگان موظفند علاوه بر ارائه کارت شناسایی این کارت را نیز در روز انتخابات در محل نشان دهند. از تاریخ ٢۶ سپتامبر کارتهای اطلاعات رأی دهندگان به آدرس پستی افراد واجد شرایطی که نام آنها در لیست باشد پست خواهد شد. رأی دهندگان می توانند این کارت را از طریق اینترنت از سایت شهر تورنتو پرینت یا بر دستگاه دیجیتال و تلفن همراه خود بارگذاری (آپلود) نمایند. این کارت حاوی اطلاعات مورد نیاز شامل زمان و محل انتخابات می باشد. 

انتخابات امسال شهر تورنتو در تاریخ نهایی در روز ٢۴ اکتبر یا پیشاپیش از تاریخ ٧ تا ١۴ اکتبر به صورت حضوری در محلهای انتخابات برگزار خواهد شد. در سال جاری رأی دهندگان برای اولین بار می توانند در صورت تمایل به جای حضور در محل انتخابات رأی خود را پست نمایند. رأیهای پستی باید قبل از تاریخ ٢١ اکتبر دریافت شده باشند. رأی پستی حاوی پاکت مورد نظر است که باید تا تاریخ مورد نظر کامل شده و بر گردانده شود. پاکتهای تکمیل شده رأیهای پستی می توانند از طریق پست کانادا یا از تاریخ ٧ اکتبر تا ٢١ اکتبر در ٢٥ منطقه رأی گیری به داخل صندوقهای پستی زردرنگ مخصوص و محافظت شده, واقع در محلهای مورد نظر انداخته شوند. 

رأی دهندگان حق دارند با انتخاب نماینده ای شخصی برای خود, حق رأی خود را به شخص دیگری واگذار نمایند. این نماینده می تواند فقط به نمایندگی از یک نفر رأی دهد مگر اینکه به نمایندگی از خانواده درجه اول خود رأی بدهد که در این صورت می تواند به نمایندگی از طرف تمام اعضای خانواده درجه اول خود رأی دهد. فرم نمایندگی رأی در انتخابات از طریق ایمیل به VoterRegistration@toronto.ca یا تماس تلفنی با ٣١١ قابل تقاضا می باشد. این فرم باید قبل از اتمام وقت اداری بعد از ظهر روز ٢۴ سپتامبر توسط رأی دهنده و نماینده امضا شده و توسط دفتر انتخابات شهرداری یا نورث یورک سیویک سنتر واقع در خیابان یانگ تأیید گردد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس فوری