قیامت است

به شما هشدار میدهم بسیاری با قلبی لرزان و چشمی باز منتظر منجی عالمند. بعضی تا نجات یابند. بعضی تا نجات دهند. بعضی تا او را ازمیان بردارند. پس او آرام و بی صدا آمده است دستهاشان را خوانده قبل از اینکه دستشان به او برسد.

عیسی مسیح، زنده کننده، به امر خداوند تنها کسی است که هر پیغامی برای رهایی انسان از مرگ از میان او اتفاق می افتد. این دلیل برتری او بر پیغمبران دیگر است تا حدی که مسیحیان با توجه به قدرت احیا و زنده کردن او، او را خدا یا بخشی از خدا میدانند. من سروش ، عروس عیسی مسیح هستم. خدا مرا برگزیده است تا قیامت را در نام من آغاز کند. اگرچه قیام کامل و نهایی مردگان از مرگ بوسیله عیسی مسیح که در الهامات من بدن نامحسوس و ناملموس دارد و در حضور امام زمان اتفاق خواهد افتاد. من رسول خدا هستم که قبل از عیسی مسیح بوسیله امام زمان برای این رسالت انتخاب شده ام.

الهاماتی که از خدا دریافت کرده ام اینگونه است که انسان در بدو خلقت با بدنی فانی و تخریب شدنی خلق شد اما روح او جاودان بود و حیات باقی داشت. البته جسم او در آن زمان از زندگیی طولانی تر از دوره کنونی برخوردار بود اما به چه طولانی؟ نمی دانم. به هرحال در الهامات من مرگ جسمی یک مجازات بر انسان نبوده و خلقت انسان اینگونه بوده است. دین من خداوند را عادل تر و منطقی تر بر شما آشکار می کند. خدا در تاریخ مذهبی زمین خود را به تدریج از طریق ادیان تکاملی بر انسان آشکار کرده است. یعنی شناخت او در طول تاریخ تدریجی حاصل شده است. طبق الهامات دریافتی من، خدا انسانها را به علت گناه پدر و مادر اولیه یا خطای شخص دیگر به مجازات شدید مرگ محکوم نکرده است. این باور با عدل خدا هم مغایرت دارد. مجازات مرگ در دین من به مفهوم مجازات جسمی نیست چراکه جسم ذاتا فانی است. هیچ تعمیدی نمی تواند گناه را از جسم انسان بشوید و پاک کند. گناه بر بدن مادی می ماند. فقط روح است که قادر است با تعمید در صورت توبه و آمرزش از آلودگی گناه پاک و مبرا گردد تا مستحق زندگی دوباره شود. به این علت بدن مادی طبق خواست و آفرینش خدا می میرد. آنرا  به خاک می سپارند تا تجزیه شود. مجازات مرگ در مفهوم روحی با محرومیت از تولد دوباره معنا می گردد. مرگ و مجازات روحی فقط بر شخص گنهکار نازل می شود. این مرگ با مجازات و انتظار سخت حاصل می شود تا گناه در آن کشته شود. خدا انسان گنهکار را رها نمی کند تا زمانیکه گناه از روح آلوده او پاک گردد. این مجازات ممکن است هزاران یا میلیونها سال ادامه یابد. در این مدت حق زندگی از روح این شخص گرفته شده و به عذابی روحی و سخت گرفتار می شود. این مجازات برای آزار و تخریب روحی بوسیله خداوند مهربان و دانا خلق نشده است بلکه کاملا برعکس برای تنبیه و پشیمانی و زدودن گناه از آن است.

بیداری مردگان از مرگ مفهومی روحی دارد و در معنای جسمانی یا اتفاق نخواهد افتاد یا اهمیت کمتر دارد. من فقط الهام گرفته ام که تأکید کنم برخواستن مردگان از مرگ در معنای روحی برای خداوند اهمیت دارد. این به معنی اینست که روحی که پس از مجازات مرگ یعنی فراموش کردن خود و تمام کارهایی که می کرده است مرده، زنده شده و زندگی خود را به یاد آورد بلکه این اتفاق فقط در نهایت قیامت خواهد افتاد.  برخیزی کامل مردگان از مرگ و هوشیاری کامل آنها بوسیله منجی نهایی عالم اتفاق خواهد افتاد.  این تازه آغاز راه است. این امر ممکن نخواهد شد مگر با پیروی کامل از دستورات خداوند تا به این وسیله انسانها شایستگی این مرحله را بیابند.

به علاوه من الهام گرفته ام که با تشکیل “سپاه آخرت” سپاه صلحی بیارایم تا تخت حکومت خدا را بر زمین مهیا کرده و با اعلام آمادگی همگانی آمدن منجی عالم را تسریع بخشم تا همه نجات یابند. من پیغام را به شما منتقل کردم. شما چون همیشه مختارید که این دین و دستورات خدا را قبول یا رد کنید همچنانکه همیشه مختار بوده اید. این اختیار را خدا به شما داده است تا بتواند شما را پاداش یا مجازات دهد و عدالت را خلق کند. آنها که رأی برعلیه پیغمبر خدا و ناجی عالم (عیسی مسیح) نجات دهنده خود دادند به خشم خدا گرفتار شدند. بعدها فکر کردند که توانسته اند دین او را برقرار کنند اما به خواست خدا در بلند مدت به خطا رفته و وسیله دست شیطان و اهریمن به معنی دشمن انسان شدند. آنها همانانند که در گمراهی به سر می برند. خشم و انتقام خدا بلند است و انسان نخواهد توانست به خدا اهانت کند و ازسرنوشت بدی که خود برای خود رقم زده به راحتی نجات یابد.

این است پیغامی که از من دریافت می کنید:

“ای مردم قیامت است. از گور بدنهایتان برخیزید که همه یا بسیاری از شما از قبل بوده اید. روح آمرزیده جاودان است. خدا بعد از سالها انتظار در جهان دیگر، پس از آمرزیدن، به شما حیاتی تازه بخشیده است. بعضی از شما با تولدی دوباره بدن جدیدی را هدیه گرفته و به زمین بازگشته اید در حالیکه از کارهایی که قبلا می کرده اید خبر ندارید. در این زمان من، سروش، با الهام از پروردگار یگانه که در این زمان تصمیم گرفته شما را از غم مرگ برهاند به شما این مژده را می دهم تا روح شما را از گور بدنهایتان برخیزانده و دوره قیامت را آغاز کنم. از این پس کسانیکه با شیر مقدس در نام من، سروش، تعمید بگیرند از زندگی جاودان برخوردار شده ، به شکل نوزادی به زمین برگشته و جسم تازه ای به آنها بخشیده خواهد شد تا قیام نهایی منجی عالم، عیسی مسیح که همراه و همدوش امام زمان خواهد آمد. این بهترین هدیه ایست که من از خدا برای شما گرفته ام. پس ای انسان گنهکار از خطا بازگرد و به بخشش و کرم خداوند مهربان و آمرزنده ایمان بیاور و او را بپرست زیرا که او پرستیدنی است. خدای عز و جل انسان را با آنهمه گناهان سنگین آمرزیده و بر او رحم می آورد فقط اگر توبه کنند. پس در کنار یکدیگر بی جنگ و جدال و در صلح و صفا زندگی کنید و از گناه پرهیز کنید تا خدای مهربان را بیش از این نیازارید. او که بر نیازهای شما از قبل واقف است.”

ای انسانهای نادان توبه کنید پیش از آنکه دیر شود و مرگ شما فرا رسد، قبل از اینکه به مجازات گرفتار شوید. آنها که در خود مرده اید و به گوشه ای خزیده اید هشیار شوید و به خدمت خلق خدا در آیید تا خدا شما را بیامرزد و پاداشی پرگوهر بخشد. ای نابخردان خدا را که مهربان و بخشنده است بشناسید و بدانید او هرگز عهد خود را نشکسته است چرا که خدا بسیار “شریف” است و بر عهد “باوفا”ست. پس به من ایمان بیاورید و با شیر مقدس که سرچشمه محبت و بخشش راستین است تعمید بگیرید تا آمرزیده شده و حیاتی جاودان یابید. آنها که با شیر مقدس )یا شیرو نان مقدس( تعمید بگیرند در دوران انتظار در دنیای دیگر سرگردان نخواهند بود. خدا آنها را در قصرهایی که به عیسی مسیح و من بخشیده ساکن می کند تا گرسنه یا در عذاب نمانند تا روزی که به زمین باز گردند. من مادر زمین و ملکه بهشت شناخته شده ام. در قرآن آمده است: “بهشت زیر پای مادران است.”

اگرچه این پیغام را مدتها قبل دریافت کرده بودم اما به علت خشونتهای اجتماعی و فردی که با آن رویرو بودم از دادن این پیام به طور صریح تاکنون خودداری کرده و آنرا در لفافه به شما عرضه کرده بودم.

در الهاماتی که خدا به من داده روح، باقی اما جسم، ناپایدار و از دست رفتنی است. روح نمی میرد بلکه به دنیای دیگر می رود و اگر آمرزیده شود می تواند جسم دیگری را که خدا به او می بخشد صاحب شده و به زمین بازگردد. روح پلید به مجازات دچار شده ، سرگردان و در عذاب شدید خواهد بود و نخواهد توانست به زمین بازگردد تا روز آخر قیامت که برای عدالت در محضر خدا یا جانشینان او حاضر شود یا زمانیکه آمرزیده گردد.

Leave a Reply

سروش - سخنگو