دستگیری راننده جوان در تصادف رانندگی در اسکاربورو

راننده جوان بعد از تصادف رانندگی در نزدیکی تقاطع Sheppard و Kennedy در منطقه اسکاربورو توسط پلیس تورنتو دستگیر شد. پلیس علت دستگیری را توضیح نداد.

ماشین آتشنشانی قبل از پلیس در منطقه حضور به هم رسانید و مشغول بازرسی دو خودرو و بررسی احتمال وقوع انفجار و مسایل ایمنی دو خودرو بود. ماموران آتش نشانی هر دو خودرو را ایمن و هرگونه خطری را غیرممکن دانستند.

ماموران پلیس بعد از مدتی در محل تصادف حاضر شده و پس از چند سؤال و جواب راننده جوان خودروی سفید رنگ را بازداشت نموده و به مرکز پلیس منتقل کردند.

از افراد حاضر در محل دو نفر خود را شاهد حادثه معرفی نموده و راننده دیگر را مقصر دانستند و اظهار نمودند که در جهت مخالف و ممنوع رانندگی می کرده است اما حاضر به شهادت رسمی نشدند.

پلیس مصرف الکل بوسیله راننده جوان را تایید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سخنگو