سروش پیغمبر کیست؟

سروش، پیغمبر زن معاصر است که ۱۸ سال پیش با دریافت وحی از طریق فرشته زن مقرب خدا به پیغمبری برگزیده شد. زمانیکه نمیدانست باردار است فرشته زن نورانی در خواب به او نازل شد و نام دخترش را “مریم” نهاد و مریم را در روز تولد سروش به او هدیه کرد. ۱۴ سال بعد، در هفته تولد سروش که مصادف با ماه رمضان بود عیسی مسیح او را تعمید داد، به عنوان عروس خود برگزید و قرص کامل نان را به او بخشید. عیسی مسیح با باران بهشتی او را تعمید داد و او را به شکل نوزادی متولد کرد که با دقت و به شکل متفاوتی بسیار زیبا با پارچه نخی قهوه ای کمرنگی قنداق شده بود.

او در مدت ۱۸ سال گذشته آرام آرام الهامات بسیاری از خداوند دریافت کرده که مبتنی بر پایه گذاری دین جدیدی از طرف آفریدگار بزرگ است و دریافت آنها هنوز کامل نشده و ادامه دارد. سروش خود را مادر زمین میداند که آمده تا فرزندان خود را در هر دو دنیا نجات داده و برای قیامت آماده کند.

سروش از آفریدگار بزرگ و یگانه الهام گرفته که تمام انسانها را با شیر مقدس که مظهر محبت، پاکی و بخشایش، صلح وآرامش است برای رسیدن به آزادی و رهایی حقیقی و نهایی یعنی رسیدن به آخرین مرحله قیامت و نجات از مرگ تعمید دهد. پاکی به معنی مورد بخشایش قرار گرفتن از طرف خداوند و در نتیجه پاکی از گناه است. صلح و آرامش به معنی خودداری و رفع جنگ و جدال است و یکی از شروط رسیدن به آن برداشتن مرزها با برقراری حکومت خداوند بر جهان و آمدن همه انسانها در یک پیکره است. آزادی حقیقی به مفهوم آزادی از گناه و در نتیجه رهایی از مرگ است. اگر شما در جامعه ای گنهکار زندگی کنید از گزند دیگران در امان نبوده و درنتیجه آزاد نیستید، به علاوه خود شما اگر در بندهای دنیوی و گناه مثل حرص و پول دوستی، حسد، امیال غریضی و غیره گرفتار باشید آزاد نبوده و روح شما با عذاب آزرده می شود. این احساس، آزادی واقعی را از شما سلب میکند. دین من شما را از بندهای دنیوی آزاد می کند ضمن اینکه نیازهای دنیوی و جسمانی شما را انکار نکرده و بهترین برنامه را برای رفع نیازهای دنیوی در اختیار قرار میدهد. مرگ مجازات خداوند بر گناه انسان است و رهایی از مرگ فقط در صورت آمرزیده شدن به دست خواهد آمد. اگرچه این به این معنی نیست که خداوند همه را محکوم به مرگ کرده است. او روح انسانهای نیکو را آمرزیده و به آنها زندگی دوباره با تولد دوباره به شکل نوزاد بر زمین اعطا کرده است.

 این دین انسانها را از اختلاف در جزییات منع میکند تا از اهداف عالی باز نمانند و سعی دارد آنها را گرد هم آورد.

خداوند در این دین به شما مژده میدهد که در صورت آمرزیده شدن به صورت نوزادی دوباره متولد شده و برای زندگی تازه ای به زمین باز خواهید گشت. سروش میگوید : “از طریق عیسی مسیح و در واسطه من انسانها هم اکنون از خواب غفلت بیدار شده و آنها که به او ایمان دارند هوشیار شده و زنده بودن خود را در می یابند و از گور بدنهایشان برمی خیزند تا برای خیزش نهایی بوسیله منجی عالم آماده شوند”

پیغمبری او به گفته خودش به این معنا نیست که تمام کلام را دقیقا از خدا دریافت کرده و موبه مو منتقل می کند چراکه اگر اینگونه بود دیگر احتیاجی به وجود پیغمبر نبود. آیا خداوند نمیتوانست که دستورات خود را بر لوحی نوشته و در اختیار انسان قرار بدهد؟ سروش میگوید حتما می تواند. سروش الهامات را از خدا و فرشته های وحی دریافت می کند اما به کلام درآوردن آنها به جز بخشی که مستقیم است یکی از وظایف اوست یعنی او برای خدا کار می کند و خداوند هم اختیاراتی به او داده است.

مفهوم خدا در دین سروش

خداوند آفریننده آسمانها و زمین است که صورت انتزاعی خود را بعد از سالها به سروش نموده است. با وجود اینکه بر سروش فرشته هایی نازل کرده و مستقیما با صدا و در جمله با او سخن گفته است اما حتی بدون اینکه او را ببیند یا بشنود هم با او سخن گفته است.

کلام خداوند بسیار عمیق، عظیم و پرمفهوم است. یک جمله او حاوی یک دنیا معنی است. خداوند بسیار مهربان اما جدی است و خشم او چنانکه از برزخیان برمی آید بسیاربلند است. قدرت او بسیار عظیم است و یک بار فلز سختی را در مکالمه با او از قسمت مشخصی در جواب یک خواست سروش در یک لحظه با نیروی نادیدنی بریده است.

دریافت این رابطه بسیار زیبا ، متعالی و شگرف است اما گاهی تحمل عظمت غیر مادی آن سخت، دشوار و عمیق است.

سروش نماز خوان بوده اما اخیرا خدا به او گفته از مقامی برخوردار شده که لازم نیست در مقابل خدا سجده کند اما سروش به علت احترام به خدا به سجده به او ادامه میدهد.

سروش چهار بار به قصر عیسی مسیح و یک بار به پایینترین طبقه بهشت برده شده، در آنجا اتاقی مخصوص راهبه ها بوده که از او پذیرایی و به او خدمت می کرده اند. خداوند اداره زنان قصر پادشاهی عیسی مسیح را به سروش خواهد سپرد واو ملکه بهشت است. خداوند به او وعده داده که هرکس دستورات او را در راه نهایی نجات دنبال کند و دنیا را برای قیامت آماده کند، اگر در این دین خالص باشد میتواند به واسطه نام او “سروش” به قصری که به او بخشیده وارد شود. سروش برای این قصر به کمک فرشتگان دو دروازه نهاده است. خدا به او نگهبانانی بخشیده که قصر را از شیاطین محافظت می کنند و فقط کسانی حق ورود دارند که نام آنها در لیست پیروان سروش در دفتر فرشتگان باشد. دو حفاظ نادیدنی بر دروازه این قصر است که این دو دروازه را سروش از خدا تقاضا کرده است. در دروازه دوم فرشتگان درجه ها را در کارنامه اعمال افراد می خوانند و افرادی که از درجه بالاتری برخوردارند در طبقات بالاترساکن خواهند شد تا زمانیکه به زمین باز گردند. خداوند به او وعده داده که بهترین خوراکیهای بهشتی را به قصر او اهدا میکند. به گفته سروش کارنامه اعمال اینگونه ثبت می شود که ما علم آنرا نداریم. همانگونه که زمانی علم حافظه کامپیوتر را نداشتیم و اگر کسی تصور می کرد که بدون دفترو قلم ثبت کردن ممکن است، احتمالا مورد استهزاء قرار می گرفت. چیزی مثل حافظه ابری که تمام اعمال حتی نیات، تفکرات و احساسات افراد که خدا به تمام آنها دسترسی دارد دقیق در آن ثبت می شوند. خداوند به روح، افکار و قلب انسانها دسترسی دارد و بی واسطه آنها را در می یابد و ثبت می کند.    

اهداف دین جدید سروش

دین سروش با ایجاد اتحاد و همبستگی میان پیروان ادیان مختلف تلاش میکند تا انسان را برای نجات و رهایی نهایی آماده کند. پایه های این دین محبت و بخشایش ، تشویق به خودداری از گناه و تکیه برپیشگیری و کاهش گناه با تأکید بر تربیت اخلاقی ، رفتاری و اجتماعی به منظور کاهش نیاز برای مجازات انسانها بعد از ارتکاب به گناه است. دین سروش سعی در رشد قوانین اجتماعی و برقراری عدالت کامل با تکیه بر باور عدالت الهی دارد. این دین با برقراری مساوات بین انسانها حق انتخاب آزادانه در ضمن مقررات اجتماعی مستحکم به انسان میدهد تا انسانهای خوب و بد در آن قابل تشخیص شوند. دین سروش قضاوت انسان بر انسان را رد میکند و آن را فقط در مقام خداوند میداند. در این دین انسان فقط میتواند برای ایجاد امنیت اجتماعی و اصلاح گناهکار تمهیدات و محدودیتهایی بر انسانها اعمال کند فقط تا جایی که جامعه امن شود اما انسان را مجاز به مجازات دیگران به عنوان گنهکار نمیداند چرا که همه انسانها را گنهکار میشناسد و علم کامل قضاوت بی خطا را فقط نزد خداوند میداند. برداشتن مرزها و آوردن انسانها در یک پیکره از دستورات دیگر این دین است که برای رسیدن به صلح ارایه شده است. در حقیقت در صورت پیروی انسانها، بواسطه این دین خداوند مدینه فاضله ای را مژده میدهد که  با گرویدن اکثریت انسانها به آن غیرممکن نیست اما دشوار است.

این دین سعی دارد با اصلاح انسانها  و ارتقای آنها همگام با رشد اجتماعات، دنیا را برای آمدن ناجی نهایی آماده کند و نجات روحهای سرگردان پس از مرگ را که خدا در الهامات به او نشان داده سرعت ببخشد.

سروش - سخنگو