وبلاگ

خدا در الهامات من


خدا در دریافتها و الهامات من آفریننده معنا می شود. کسی که انسان را خلق کرده و بر روح و جسم انسانها تسلط دارد. در الهاماتی که دریافت کرده ام خداوند از افکار و نیات یعنی آنچه در دل دارید آگاه است و به آنها دسترسی دارد. خداوند بی واسطه کلام و صدا نیز با […]

تعمید با شیر مقدس


خدا به من الهام داد که پیروان تمام ادیان را در کنار هم آورده و با شیر مقدسی که در دوره بارداری من با نام حضرت “مریم” مبارک شده و با نزول فرشته و روح القدس مقدس شده تعمید بدهم. شیر مقدس مظهر محبت ، بخشایش ، پاکی و صلح است و برای رسیدن به […]

قیامت است


به شما هشدار میدهم بسیاری با قلبی لرزان و چشمی باز منتظر منجی عالمند. بعضی تا نجات یابند. بعضی تا نجات دهند. بعضی تا او را ازمیان بردارند. پس او آرام و بی صدا آمده است دستهاشان را خوانده قبل از اینکه دستشان به او برسد. عیسی مسیح، زنده کننده، به امر خداوند تنها کسی […]

درجات دینی


غلبه بر شیطان یک مسأله فردی و اجتماعی است. تا زمانیکه اجتماع نتواند به رشد کامل رسیده و عدالت الهی را بر زمین برقرار کند همه انسانها قادر نخواهند بود بر گناه و شیطان غلبه کنند و اینگونه بسیاری از آنها واجد توبیخ و مجازات نخواهند بود. جامعه ای که در خود زمینه گنهکاری می […]

زن و ازدواج


خداوند اولین فداکار آفرینش را زن نامید. زن با اهدای روح و بدن خود به شوهر و فرزندانش نزد خداوند ارزش مخصوصی دارد. او مایه رفاه و دفع نیاز مرد و محل سکنی و آرامش او و فرزندانش شد. او با از خودگذشتگی ، محبت و حس فداکاری بستر تولد و رشد انسان است. آنطور […]

آفرینش انسان


خدا انسان را از یک مرد و زن آفرید. آنها را “مرد” و “زن” نامید. پس برای هریک دو شاخه قرار داد و از صفات خودش به آنها بخشید. مرد را مظهر قدرت و زن را مظهر لطافت و زیبایی آفرید. او درشتی و نرمی را هم بر آن دو شاخه نهاد تا انسان را […]

با گنهکار چه کنیم؟


هدف نهایی دین من رهایی و نجات انسانها در دو دنیاست. رهایی واقعی بدون باور خداوند به دست نمی آید. بی بند و باری و آزادی در انجام و ارتکاب گناه گرچه ممکن است موقتا و در ظاهر آزادی بنماید اما در حقیقت و نهایتا انسان را گرفتار کرده و به بندهایی محکمتر و سخت […]

گناه و گنهکار


انسان مطمئنا گنهکار است اما گناه قابل بخشش است اگر بفهمند. گناه عملیست که مخالف دستور و میل خداوند انجام شده باشد. گناه در دین من هر عملیست که بر موجودات زنده و بر اجتماعات بشری تأثیر منفی نهاده و به آنها به هر مفهوم آسیبی وارد کند. آیا خداوند به خودخواهی و برای ارضای […]

صلیب، مبارزه مسیح


صلیب بدون مسیح، سمبل مجازات بیرحمانه و بی بخشایش است. هدف مسیح ذوب کردن صلیب از طریق محبت و لطف خداست. اما بسیاری به گمراهی افتاده و صلیب را به جای مسیح به پرستش نشسته اند. صلیب با تقارن و موازنه بسیاری که در طرح خود دارد نشان چشم در مقابل چشم، دست در مقابل […]

بشارت ناجی عالم


این مژده منجی عالم از زبان عروس عیسی مسیح، سروش است که پادشاهی آسمانها را به ارمغان می آورد. این بشارت آمدن منجی عالم است. من از طرف آفریدگار بزرگ الهام گرفته ام که آمدن ناجی را بشارت دهم. نا م من ، “سروش” به معنی خبر خوش و انجیل است. من پیغمبر زن جهان […]

عضو شوید


با پیوستن به این سایت در پایه گذاری “سپاه آخرت” که سپاه صلح و رفاقت خداوند است شریک شده و وفاداری خود را به خدایی که شما را آفریده ثابت کنید. با کمک به پایگاهی الهی و بشردوستانه، در عمل، خوشبختیی غیر قابل تصور را در معنای واقعی یک معجزه خدادادی برای خود و جهان […]

اهدا کنید


با اهدای مبلغی یک قدم در جهت خوشبختی همگانی برداشته و دنیا را نجات دهید. خداوند هدیه شما را گرانبهاتر برخواهد گرداند. عمل خیر شما مهری خواهد بود که بر اثبات ایمانتان میکوبید و در آسمانها درج خواهد شد. “دیگران کاشتند و ما خوردیم ، ما می کاریم تا دیگران بخورند”

داوطلب شوید


برای پیوستن به سپاه خدا داوطلب شوید. شما میتوانید داوطلب اجرای یکی از برنامه های ما شوید. برای این کار احتیاجی به پرداخت پول یا عضویت دایم ندارید. با اختصاص دادن اندکی از زمان و انرژی آزاد خود می توانید در برنامه بنیان گذاری “سپاه آخرت” که سپاه صلح و مفارقت خداوند است شرکت کرده […]

سروش - سخنگو